Pomiary elektryczne

Pomiary elektryczne są często niedocenianą sprawą. Instalacja elektryczna, nawet ta najlepiej zamontowana, na najwyższej jakości podzespołach z czasem się zwyczajnie zużywa. Jeśli macie Państwo problem z samoczynnie wyłączającymi się bezpiecznikami – którego to przyczyny wyłączania się nikt nie potrafi ustalić, czy chociażby nagłym skokiem rachunków za prąd- warto takie pomiary wykonać. Być może uszkodziła się gdzieś izolacja przewodu powodując zwarcie i „wywalanie” bezpiecznika lub upływność prądu?

Pomiary elektryczne a prawo budowlane

Warto wspomnieć, że szerokie grono naszych potencjalnych klientów jest zobligowanych prawnie do posiadania aktualnych pomiarów elektrycznych z uwagi na rodzaj działalności jaki prowadzą. Jak stwierdza ustawa Prawo Budowlane w art. 62 Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę (…) kontroli, nie rzadziej niż raz na 5 lat (…) kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunowej”.

Sprecyzowaniem postanowień ustawowych jest Polska Norma PN-HD 60364-6, która podaje wykaz obiektów, w których mogą być wymagane krótsze okresy:

  • miejsca pracy lub pomieszczenia, w których występuje ryzyko porażenia elektrycznego, pożaru lub wybuchu spowodowanego degradacji,
  • miejsca pracy lub pomieszczenia, w których znajdują się instalacje zarówno niskiego, jak i wysokiego napięcia,
  • obiekty komunalne,
  • tereny budowy,
  • instalacje bezpieczeństwa (np. oświetlenia awaryjnego).

Powszechnie przyjętą, dobrą praktyką w zakresie pomiarów elektrycznych jest wykonywanie ich w interwałach czasowych wynoszących 1 rok. Pozwala to zminimalizować ryzyko użytkowania niesprawnej instalacji i ograniczyć ryzyko narażenia na utratę zdrowia i życia osób mających z nią styczność.

Pracownicy firmy Home Audion mają wszelkie wymagane prawem pozwolenia dozorowe w zakresie badań instalacji elektrycznych. Posiadają także coś, czym niewiele firm na rynku może się pochwalić: wieloletnie doświadczenia na różnych obiektach – od domków jednorodzinnych, do instalacji elektrycznych w ogromnych zakładach przemysłowych. Dysponujemy również najnowszym, specjalistycznym sprzętem pomiarowym, z aktualnymi certyfikatami wzorcowania.

Usuwanie usterek w instalacji

Oprócz wykonania samych pomiarów zapewniamy również pomoc w identyfikacji i ewentualnym usunięciu stwierdzonych usterek, podchodząc do procedury pomiarów maksymalnie kompleksowo. Same pomiary elektryczne nie są kosztowne, warto więc zastanowić się nad wezwaniem specjalistów nawet w sytuacji gdy wszystko z instalacją jest dobrze. Oczywiście coroczne badanie domu mieszkalnego byłoby trochę na wyrost – ale sprawdzenie funkcjonowania podstawowych zabezpieczeń elektrycznych, od których zależy życie Państwa i Państwa rodziny raz na kilka lat jest jak najbardziej wskazane.