Sieci lokalne i bezprzewodowe

Samo pojęcie sieci lokalnej może dotyczyć zarówno dwóch komputerów połączonych kablem, jak i połączonych lokalnych sieci osiedlowych a nawet i całych dzielnic. Niemniej pod pojęciem LAN (Local Area Network) najczęściej rozumiana jest lokalna sieć w określonym obiekcie.

Firma Home Audion posiada wieloletnie doświadczenie w instalacji i konfiguracji sieci lokalnych. Warto przypomnieć, że zbudowanie funkcjonalnej sieci lokalnej, czy to w domu jednorodzinnym, dużym mieszkaniu, zakładzie produkcyjnym, czy dużej fabryce wydaje się bardzo pożądane z wielu względów. W dobie powszechnego ujednolicania standardów transmisji danych coraz bardziej oczywiste staje się współdzielenie drukarki przez wszystkie komputery w sieci, zrzucanie zdjęć z aparatu fotograficznego na komputer, a w chwilę potem oglądanie ich na dużym telewizorze w salonie, czy rozprowadzenie instalacji internetowej w domu z jednego punktu dostępowego.

Czym innym jest sieć lokalna w przypadku użytku „zawodowego”. Współdzielenie plików, wspólne centra kopii zapasowych, serwery, czy choćby wielostanowiskowa praca w jednym programie ograniczają zarówno koszty sprzętu, serwisu, miejsca – jak i usprawniają całość procesów informatycznych w firmie.

Powyższy opis dotyczy zarówno tradycyjnych sieci lokalnych realizowanych poprzez sieć kablową, jak i poprzez rozmieszczenie transmiterów WiFi. Przy wyborze odpowiedniej technologii transmisji trzeba pamiętać o wadach i zaletach obu typów rozwiązań – kable trzeba ukryć w korytkach, pod podłogami, czy też wkuć w ściany, natomiast WiFi przy stanie obecnej technologii dysponuje transmisją wolniejszą i bardziej narażoną na stratę jakości sygnału związaną z zatrzymywaniem fal przez elementy konstrukcyjne budynku. Odpowiednia sieć lokalna to taka, która działać będzie niezawodnie, złożona będzie z odpowiednich komponentów, będzie odpowiednio skonfigurowana i odpowiadać będzie specyfice wymagań jej użytkownika.

W przeciwieństwie do instalacji elektrycznych późniejsze uruchomienie sieci lokalnej wiąże się zarówno z mniejszymi kosztami i mniejszym nakładem pracy, dlatego o uruchomieniu sieci lokalnej warto pomyśleć na każdym etapie użytkowania budynku.