Systemy nagłośnienia obiektów

Home Audion może pochwalić się zrealizowaniem wielu systemów nagłośnienia – od doboru, montażu i konfiguracji nagłośnienia w domowych centrach rozrywki, poprzez profesjonalne nagłośnienie kościołów, galerii handlowych po systemy nagłośnienia sal gimnastycznych w szkołach.

Systemy nagłośnienia

Systemy nagłośnienia i ich odpowiedni dobór to dość skomplikowana sprawa. Począwszy od ustalenia ilości i mocy głośników, rodzaju wzmacniaczy, jednostki sterującej, szafy na urządzenia i okablowanie. Wagę należy przykładać nie tylko do samej mocy sprzętu, o czym wielu akustyków-amatorów zapomina – lecz także do innych ich parametrów. Dobór sprzętu musi poprzedzać zbadanie objętości i kształtu pomieszczeń, w których będzie on instalowany. Pozwala to na uniknięcie zakłócających odbiór sprzężeń. Po zbadaniu pomieszczenia uzgadniane jest z Klientem przeznaczenie systemu. Zupełnie innym typem nagłośnienia będzie zainteresowany proboszcz podczas wygłaszania niedzielnego kazania, innym właściciel dyskoteki, a jeszcze innym firma organizująca eventy i potrzebująca solidnego sprzętu mobilnego. Po montażu urządzeń następuje etap strojenia instalacji nagłośnieniowej, analiza pasma dźwięku i ocena uciążliwości ewentualnych sprzężeń.

Instalacje radiowęzłowe

Osobnym tematem dotyczącym systemów nagłośnienia są instalacje radiowęzłowe. Są to systemy działające pod napięciem 100V, przeznaczone głównie do transmisji komunikatów głosowych a nie muzyki. Obcięte są więc tony niski i wysokie – eksponując pasmo zbliżone go głosu ludzkiego. Systemy radiowęzłowe stosowane są przede wszystkim w szkołach, miejscach użyteczności publicznej, dużych zakładach pracy pozwalając na sprawne przekazywanie komunikatów.