Oferta dla kościołów

Wychodząc naprzeciw specyficznym oczekiwaniom specjalnej grupy naszych Klientów oferujemy wykonanie niestosowanych przy innych okazjach systemów. Jako jedni z nielicznych na rynku lokalnym i regionalnym możemy pochwalić się doświadczeniem w stałej obsłudze obiektów sakralnych, dla których przygotowaliśmy specjalną ofertę: systemy nagłośnienia, rzutniki i projektory oraz dzwony elektroniczne.

Systemy nagłośnienia

Na swoim koncie mamy między innymi doświadczenia w nagłaśnianiu obiektów religijnych – zarówno w systemie stacjonarnym, jak i mobilnym. Zasady nagłaśniania są co prawda wspólne i dla obiektów sakralnych i świeckich – jednak różnice konstrukcyjne stawiają przed instalatorami dużo większe wyzwania właśnie podczas montaży w kościołach, kaplicach, bazylikach. Związane jest to z nieregularnym kształtem takich pomieszczeń, duża ilością obiektów odbijających dźwięk. Ponadto standardowe nagłośnienie muzyczne nie do końca spełni się podczas wyraźnego, czystego przekazywania Słowa Bożego podczas kazania. Eksponowane jest zupełnie inne pasmo dźwięku, wymagające innego osprzętu. Niemniej – nie można zapomnieć i o oprawie muzycznej uroczystości sakralnych. Radość z uczestnictwa w noworocznej pasterce może skutecznie zgłuszona przez szumy i trzaski płynące z głośników – zamiast bożonarodzeniowych kolęd. Naszym zadaniem jest budowa systemu w taki sposób, by zapewniał on optymalne właściwości dźwiękowe, właściwe różnym okolicznościom.

Na tym polu możemy pochwalić się niejednokrotnie docenianym doświadczeniem, (artykuł przedstawiający system nagłośnienia kaplicy) Przy okazji tego krótkiego opisu nagłośnień sakralnych warto wspomnieć o tzw. liniowych matrycach głośnikowych, które instalowaliśmy między innymi w kaplicy głównej znajdującej się na szczecińskim Cmentarzu Centralnym. Rozwiązanie takie pozwala uniknąć kucia w często zabytkowych ścianach budynku z jednoczesnym zachowaniem pełnej jakości dźwięku. Matryce głośnikowe, instalowane najczęściej w okolicach prezbiterium gwarantują zachowanie takiej samej jakości znajdującemu się w odległości 1 metra, jak i wiernym modlącym się w ostatnich rzędach ławek w kościele.

Nieodzownym elementem sakralnych instalacji audio są eliminatory sprzężeń. Zapobiegają one znanemu z wielu obiektów zapętleniu dźwięków wychodzących z głośników, tzw. sprzężeniu akustycznemu. Powoduje to bardzo nieprzyjemne zjawisko pisku/świtu z głośników. Dzięki doborowi i konfiguracji odpowiedniego sprzętu możemy je całkowicie wyeliminować.

Mobilne systemy nagłośnienia

Osobną kwestią jest nagłośnienie mobilne. Wszędzie tam, gdzie wymagany jest bliski kontakt z wiernymi, a kontaktu z gniazdkiem elektrycznym brak – przychodzą z pomocą rozwiązania autonomiczne. Firma Home Audion wielokrotnie dostarczała już zainteresowanym różnego rodzaju mobilne systemy nagłośnienia wykorzystywane przy okazji pielgrzymek, Drogi Krzyżowej, Bożego Ciała czy świecenia pokarmów przed budynkiem kościoła. Rozwiązania takie dają wiele swobody i nowych możliwości, odkrywając nowe sposoby dotarcia do wiernych. Opiera się na zasilanych akumulatorowo przenośnych systemach nagłośnienia, wraz z bezprzewodowymi mikrofonami.
Czasem jednak nie potrzeba zasilania akumulatorowego, a wystarczy zastosowanie dobrego mikrofonu bezprzewodowego, z dużym zasięgiem oraz ewentualna instalacja wzmacniaczy antenowych wokół budynku kościoła. Tym sposobem użytkownik ma pełną swobodę ruchów i zapewnioną pełną jakość nagłośnienia kościelnego – za pośrednictwem zainstalowanych wokół budynku głośników zewnętrznych.

Rzutniki slajdów i projektory multimedialne

Kolejnym elementem naszej oferty są systemy wyświetlania pieśni religijnych. Tradycyjne rzutniki slajdów są wypierane przez projektory multimedialne oraz specjalne diodowe tablice tekstowe. Klienci mogą wybierać pomiędzy zainstalowaniem autonomicznej tablicy diodowej przeznaczonej do wyświetlania tekstu – obsługiwanej z małego urządzenia sterującego, lub zestawu ekranu projekcyjnego wraz z odpowiednim projektorem. Kluczem jest dobór odpowiedniego sprzętu, do warunków panujących w konkretnym obiekcie. Niezaprzeczalną przewagą instalacji projekcyjnych nad zwykłymi diodowymi wyświetlaczami tekstu jest mnogość funkcji i konfiguracji. Tablica diodowa jest zazwyczaj dość ciężkim urządzeniem i przytwierdzona jest na stałe do ścian wewnętrznych często zasłaniając widok na ołtarz utrudniając uczestnictwo w nabożeństwie. Projektor natomiast wymaga tylko odpowiedniej wielkości ekranu projekcyjnego, który swobodnie może rozwijać się z sufitu, bądź wychylać zza ściany. Kolejną przewagą projektora nad tablicą interaktywną jest fakt, ze w związku z różnym rozkładem naw w budynkach sakralnych częstokroć nie wystarcza zainstalowanie jednej tablicy – a montaż kilku mocno zwiększa koszty inwestycji. Zestaw projektor + ekran jest rozwiązaniem tańszym. Wadą projektorów była dotychczas relatywnie krótka żywotność lampy projektora, lecz w dobie rozwodu technologii LED przestaje być to już jakimkolwiek problemem. Na koniec tego krótkiego porównania warto wspomnieć, że projektory mają jeszcze jedna zasadniczą przewagę – umożliwiają prezentację wiernym zdjęć, filmów wideo, czy prezentacji multimedialnych oferując, gdy jest taka konieczność, dużo większą siłę przekazu niż same słowa wyświetlane na tablicy diodowej.

Dzwony elektroniczne

Ostatnim z systemów specjalnych jest system dzwonów elektronicznych. Są to cyfrowe urządzenia w pełni oddające brzmienie prawdziwych dzwonów, a ponadto dające się w pełni konfigurować tak by dzwoniły o określonych godzinach, wybijały określone pieśni, czy sygnały np. dzwon pogrzebowy. Rozwiązania takie sprawdzają się wszędzie tam, gdzie montaż lub naprawa prawdziwego dzwonu jest niemożliwa lub nieopłacalna. Dzięki systemom dzwonów elektronicznych nie trzeba rezygnować z powagi i uroku prawdziwego dzwonu. Rozwiązania elektroniczne są na tyle zaawansowane technologicznie, że swoją niezawodnością i jakością nie ustępują prawdziwym ludwisarskim arcydziełom.