Pomiary elektryczne

Dlaczego warto robić pomiary elektryczne?

Najprostszą odpowiedzią byłoby: bo prawo to zaleca. Najcelniejszą odpowiedzią jest: by zapewnić sobie i swoim najbliższym bezpieczne korzystanie z instalacji elektrycznej. (Więcej...)