Systemy alarmowe

System alarmowy to zespół urządzeń służących najczęściej zabezpieczeniu danego obiektu przed pożarem lub włamaniem. Już na wstępie zapewniamy, że systemy alarmowe zapewniają bezpieczeństwo będąc jednocześnie systemami prostymi w obsłudze. Poniżej przedstawiamy charakterystyki poszczególnych systemów.

Systemy SAP – System Sygnalizacji Alarmu Pożaru

Kolejnym z systemów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obiektu i co oczywiste użytkowników tego obiektu jest szeroko pojęta sygnalizacja alarmowa pożaru. O ile problem z sieciami informatycznymi uniemożliwi co najwyżej komfortowe korzystanie z Internetu, czy pracę w lokalnej sieci komputerowej, o tyle problem ze sprawnością systemu SAP może grozić o wiele poważniejszymi konsekwencjami.

Ten typ instalacji odpowiedzialny za bezpieczeństwo zdrowia, życia i mienia wymaga szczególnego podejścia. Tu nie ma miejsca na błędy i kompromisy.

Podejmując się instalacji sytemu SAP, opierając się na naszym wieloletnim doświadczeniu otrzymujecie Państwo gwarancję bezpieczeństwa, że system zadziała, kiedy będzie potrzebny. Tak jak w przypadku systemu monitoringu system SAP powinien być „skrojony” na potrzeby konkretnego budynku. W przypadku domku jednorodzinnego system taki składać się może z zestawu czujek dymu, prostej centralki alarmowej i syreny alarmowej.

Zupełnie inaczej będzie wyglądać system taki w budynku użyteczności publicznej. Jako przykład możemy podać (i pokazać w naszej galerii) zrealizowany niedawno projekt instalacji alarmowych w Szkole Podstawowej w Mierzynie. Składa się on z kilkuset czujek, ROPów (Ręcznych Ostrzegaczy Pożarowych – inaczej – przycisków alarmowych), połączonych z klapami oddymiającymi otwierającymi okna dachowe, kilkunastoma syrenami alarmowymi z lampami ostrzegawczymi. Całością zarządza zaawansowana centrala pożarowa.

System SAP może być zintegrowany z systemem powiadamiania Straży Pożarnej o zagrożeniu.

System SWIN – System Sygnalizacji Włamania i Napadu

Poza monitoringiem decydujący element dbający o bezpieczeństwo zabezpieczanego mienia, oraz chroniący zdrowie i życie właściciela owego mienia. Zwykło się przyjmować, że same widoczne kamery monitoringu odstraszają połowę potencjalnych włamywaczy. Pozostaje zatem druga połowa.

Skuteczne systemy alarmowe to takie, które jak najbardziej utrudniają życie złodziejowi – niestety system dający 100% ochrony nie istnieje.

Odpowiedni dla danego obiektu system alarmowy SWIN daje czas na poinformowanie odpowiednich służb, opóźni działania złodzieja, a być może zniechęci go głośnym wyciem syren alarmowych. Tak jak każdy specjalistyczny system – tak i SSWiN musi zostać zaprojektowany dla konkretnego budynku. Klient ma do wyboru najróżniejsze rodzaje czujek ruchu, czujek dźwiękowych, elektronicznych czujników krańcowych otwarcia drzwi i okien i wiele, wiele innych.

W przypadku ochrony dużych powierzchni stosowane są bariery dostępu. Mogą mieć formę barier laserowych. W przypadku naruszenia ciągłości wiązki uruchamia się sygnalizacja przekroczenia, oraz może nastąpić blokada dostępu do innych budynków lub pomieszczeń. Na przykład złodziej przeskakujący płot alarmuje centralę ,która rygluje okna i drzwi uniemożliwiając dostęp do wewnątrz. Alarm na barierze ochronnej może również spowodować skierowanie obiektywu kamery monitoringu w miejsce naruszenia.

Centrala częstokroć wyposażona w moduł GSM – wysyła powiadomienie o uruchomieniu alarmu do właściciela, oraz np. służb ochrony. Odpowiednio skonfigurowany i zintegrowany system alarmowy, obsługiwany przez przeszkolone osoby pozwala poczuć się bezpiecznie, a jednocześnie pozwala uniknąć fałszywych alarmów wywoływanych przez zwierzęta. Alarm składa się z bardzo wielu mniejszych elementów, które muszą bezwzględnie ze sobą współpracować. Na pozór proste połączenie syreny, centralki, i czujki – w praktyce wymaga niemałego doświadczenia i wiedzy. Nie mówiąc już o zaprojektowaniu systemu, by spełniał wymagania klienta, oraz chronił go w możliwie najpełniejszy sposób.

Systemy wykrywania: gazu, tlenku węgla, zalania, zaniku fazy

W zależności od potrzeb klienta możemy zająć się instalacją czujników wykrywających określone zagrożenia, takie jak:

  • ulatniający się gaz,
  • przekroczenie stężenia tlenku węgla w powietrzu,
  • zalanie określonego pomieszczenia,
  • zanik fazy istotny np. dla pacy silników trójfazowych i zapobiegający ich spaleniu.

Czujniki takie mogą mieć postać samodzielnych czujek z sygnalizacją akustyczno-optyczną, lub postać zintegrowaną z innymi systemami – np. wspólne połączenie z instalacją alarmową SSWiN, czy SAP. Odpowiednie połączenie i konfiguracja zapewniają błyskawiczną reakcję na zagrożenie i natychmiastową identyfikację miejsca tego zagrożenia, celem szybkiej jego likwidacji.

Systemy sygnalizacji

Systemy sygnalizacji to element końcowy dla pozostałych systemów alarmowych. Informują one o zagrożeniach zarejestrowanych przez czujniki wszystkich systemów. Z uwagi na mnogość rozwiązań zasługują one na obszerniejsze omówienie.

Podstawowe elementy sygnalizacyjne to sygnalizatory akustyczne i optyczne.

Sygnalizatory akustyczne są syrenami o wysokiej częstotliwości, które emitowanym dźwiękiem informują o zagrożeniu. Nie sposób nie usłyszeć emitowanego sygnału.

Sygnalizatory optyczne – najczęściej w postaci błyskających na czerwono lampek sygnalizacyjnych wspomagają alarmowanie zainteresowanych o pojawieniu się zagrożenia. Rozwiązania takie muszą być stosowane komplementarnie z uwagi na to, iż w obiekcie pojawić się mogą osoby z ubytkami wzroku bądź słuchu.

Systemy alarmowe to nasze bezpieczeństwo

Systemy alarmowe zapewniają nam i naszym rodzinom bezpieczeństwo, na którym nie warto oszczędzać. Kwestie z nim związane warto powierzyć w ręce profesjonalistów – kontakt.