Systemy kontroli dostępu

Raczej niespotykane w małych obiektach mieszkalnych, coraz częściej stosowane natomiast w obiektach przemysłowych systemy kontroli dostępu zaczynają zdobywać popularność.

Karty i czytniki

System kontroli dostępu, realizowany zazwyczaj przez programowane karty magnetyczne i ich czytniki zapewnia bezpieczeństwo i nadzór nad newralgicznymi miejscami w obiekcie. Pozwala on na skuteczną „filtrację” osób mających dostęp do określonych pomieszczeń – takich jak magazyny, czy kasy. Zintegrowany z lokalną siecią komputerową daje dokładne informacje o osobach i czasach i przebywania w konkretnych miejscach. Jest zatem kolejnym elementem wpływającym pośrednio na wydajność pracy czasowników.

Systemy kontroli dostępu i czasu pracy

System kontroli dostępu może, z pewnymi modyfikacjami, zapewniać także dokładność pomiaru czasu pracy pracowników. Wystarczy, że na wejściu do miejsca pracy pracownik będzie musiał użyć swojej indywidualnej karty wstępu, oraz uczynić to samo podczas opuszczania swojego miejsca pracy – pracodawca ma zatem pełny wgląd w czas pracy pracownika. Jak wspomniano wcześniej – system kontroli dostępu i czasu pracy integrować można z pozostałymi systemami obiektu – monitoringiem, który nagrywał będzie wchodzących, alarmem, który będzie informował odpowiednie służby (ochronę lub Policję) o próbach nieautoryzowanego wejścia do obiektu, czy wymienioną już siecią komputerową, za pomocą której tworzony będzie zegar czasu pracy.